捐款芳名记录

2019年8月份特别捐记录

  已故李爱玉RM5,000;蔡秀娣RM4,000;Meadow Garden Sdn. Bhd. RM3,000,Tan Tiew Bock RM3,000;怡保文化休闲协会RM2,750;汪岐财先生RM1,000;Dato Koh Be Yang RM800;RE2 International Corp. S/B RM550;迴向十方法界众生RM520;(汤邦盛/温水娇)RM500,迴向许银英RM500,李汉杰合家RM500,怡保净宗学会助唸团RM500,(陆俞发/王绣媚/陆妍霓/已故Rocky)RM500;(曾锐杰、曾紫莹、曾紫静、李金莲、曾繁林、赵家恩、赵家宜)RM450;孔祥驹RM300,黄连冰夫妇RM300,叶门黄芬梅老夫人往生节约RM300,林永和合家RM300,WONG WEI HENG RM300, LEE SEOW LENG RM300;LEONG KAR MENG RM201;李美玲RM200,严焯琳RM200,TEOH YEE THUAN RM200, GOLDEN GEAR ENGINEERING WORKS RM200, INDAHPACK (PK) S/B RM200;(陈健铭合家迴向陈凤凌)RM100,(伍鸿凯坚/伍鸿凯)RM100,李英杰RM100,(RACHEL CHANG 迴向已故李美屏女士)RM100,曹善忠RM100,和丰陆润志先生RM100,(谭玉琼迴向已故李美屏女士)RM100,杜士忠RM100,已故吴玉英RM100,彭瑞芬RM100,(谭玉清迴向已故李美屏女士)RM100,MARY WONG RM100, KHOO SIN YUEN RM100, TAN SAW KIN RM100, KOO NAM SAN RM100, BOWEI GROUP RM100, CHOO YIN CHIANG RM100, (CHOO HAUR JIUN/CHOO HAUR TSYUEN) RM100;方世龙RM70,陈道融RM70;曾卑头先生RM60,TEH PEI KWAN RM60, TEH BOON SOON RM60,杜淑玲RM60;福名氏RM50,陈仕凯RM50,饶淑英RM50,胡顺容RM50,李雁怡RM50,冯宝娟RM50,许雅满合家RM50,温国秋RM50,陈秀芬RM50,陈桦毅RM50,陈善吉RM50,NG HONG KWAI RM50, CHOW YUN HAI RM50, YAYASAN CHE MENG KHOR PERAK RM50, LIM GEOK TOH RM50, LOIE KWAN CHOO RM50, LIM CHEE CHUNG RM50;卢锡皆RM30,揭伟康RM30,揭伟贤RM30,李美清RM30,方文菲RM30,OOI KA TONG RM30;陈志雄RM20,刘玉珍RM20,温锦富RM20,吴妹RM20,陈嘉欣RM20,温玉凤RM20,有口福餐馆RM20,罗玉合家RM20,洪炜炽RM20,罗月娥RM20,锺淞淇RM20,陈润安RM20,陆桂莲合家RM20,森儿RM20,翁绍力RM20,CHU KWONG WAH RM20;冯玉卿RM10,丘佩玲RM10,杨景顺RM10,锺鑫塬RM10,锺煜烽RM10,锺政胤RM10,夏云清RM10,锺志明RM10,已故锺婧顗RM10,已故卢来好RM10,已故骆凤RM10,已故夏明光RM10,何雪芬RM10;

2019年7月份特别捐记录

福名氏RM10,000;Meadow Garden Sdn. Bhd. RM3,000,连美芳及眾信眾施药RM3,000;迴向已故王素瑜居士往生西方净土RM1,000,黄建明先生RM1,000,汪岐财先生RM1,000,JJ & ALICE DANCEWORLD RM1,000;Dato Koh Be Yang RM800;Cheong Sok Lean RM617;RE2 International Corp. S/B RM550;迴向十方法界众生RM530;Leong Kar Meng RM501;(温月娥医师义卖50片幸镜清医师自创养生功法光碟)RM500,汪丰铧RM500,高宾茶室RM500,李土尧老先生往生节约RM500,迴向已故赵佩怡RM500,李燊明先生RM500,怡保净宗学会助唸团RM500,Lui Sow Mooi RM500,(陆俞发/王绣媚/陆妍霓/已故Rocky)RM500;(曾锐杰、曾紫静、李金莲、曾繁林、赵家恩、赵家宜、曾紫)RM450;郑宇峻医师RM416;孔祥驹RM300,黄连冰夫妇RM300,林永和合家RM300,邓家豪合家RM300,孔延夫医师令尊孔国钧老先生往生节约RM300,SOLID FINE ENTERPRISE SDN.BHD. RM300, CHOONG CHIN MIAN RM300, LEE SEOW LENG RM300;江兆汉医师RM200,何信宏RM200,何佳恩RM200,ONG MEI YEE RM200, CHOY YUN HO RM200, GAN SEOK HWA RM200, INDAHPACK (PK) S/B RM200, CHIM YOKE PHENG RM200;福名氏RM100,陈玉冰RM100,方志强合家RM100,合兴仪器有限公司RM100,廖佩茵RM100,彭瑞芬RM100,福名氏RM100,梁兆仍合家RM100,郑淑琴医师RM100,潘碧花RM100,林玉新RM100,锺亚美RM100,FONG CHEUN YEE RM100, TAN HOW CHIK RM100, PERSATUAN YEW MIN PERAK RM100, ERIC LAI KHUAN XIANG RM100, GOLDEN GEAR ENGINEERING WORKS RM100, LIM GEOK TOH RM100, 冯锡林RM100,NG HONG KIN & NG HONG KWAI RM100, YAYASAN CHE MENG KHOR PERAK RM100;曾卑头先生RM60,TEH PEI KWAN RM60, TEH BOON SOON RM60;白德春合家RM50,方世龙RM50,方文菲RM50,江新赐夫人RM50,彭嘉仪RM50,刘慧贞RM50,(郑世民/郑薰昕)RM50,彭寿海RM50,林莲英RM50,彭子屏RM50,彭子绫RM50,梁佩莹RM50,甘华豪合家RM50,幸金发RM50,梁富兴合家RM50,关雅娣RM50,幸绍武RM50,福名氏RM50,伍鸿凯RM50,罗钧禾RM50,PHANG BAN FATT RM50, MS. KAM YUK LOM RM50;揭天保合家RM30,李健雄合家RM30,已故卢成开RM30,LEONG SIEW YIN & FAMILY RM30, OOI KA TONG RM30, PHANG MEI LAI RM30;廖莲好合家RM20,黄佩君RM20,陆桂莲合家RM20,蔡慧君RM20,梁汉林先生RM20,ANNIE WONG RM20;无名氏 RM13.30;丘佩玲RM10,夏秀合家RM10,揭伟康RM10,曾庆辉合家RM10,揭伟聪RM10;

2019年6月份特别捐记录

Meadow Garden Sdn. Bhd. RM6,000;Sykt Asia Bateri (Ipoh) Sdn. Bhd. RM2,000;Goh Lee Yin RM1,900;张建生医师令堂彭玉兰老夫人往生节约RM1,000,(陆俞發/王绣娟/陆妍霓/已故Rocky)RM1,000,汪岐财RM1,000,黄枝成JP RM1,000,黄家姐弟合捐RM1,000,Yit Foong @ Yip Chai Foong RM1,000, Ho Weng Kong RM1,000, Asia Service Station Sdn. Bhd. RM1,000;Dato Koh Be Yang RM800;迴向十方法界RM620;RE2 International Corp Sdn.Bhd. RM550;美罗中华1965同学基金会RM500,怡保净宗学会助唸团RM500,Lim Sock Tee RM500, Kedai Emas Huah Shing Sdn.Bhd. RM500;(曾锐杰/曾紫莹/曾紫静/李金莲/曾繁林/赵家恩/赵家宜)RM450;Goh Lee Pheng RM400;黄连冰夫妇RM300,孔祥驹RM300,谢月妹RM300,林永和合家RM300,Lee Seow Leng RM300, Hoo Poon Cheong RM300, Wong Chee Seng RM300, Teoh Wai Ling RM300, Leong Ching Yoke RM300;Leong Chee Kong RM250;何万仁RM200,已故黎广熊先生RM200,周舒甯RM200,潘先生RM200,锺秀珍RM200,李德耀RM200,林雅花RM200,Gan Seok Hwa RM200, Goh Kok Siang RM200, Cheng Kah Sin RM200, Cheah Yat Sang RM200, Tan Saw Kin RM200, Cheng Kah Yi RM200, Indahpack (PK) Sdn. Bhd. RM200, Yeow Foo Hoong RM200, Khoo Sim Yuen RM200, Mary Wong RM200, Koo Nam Sam RM200;Lim Geok Toh RM150;许益裕RM100,陈宝琴RM100,一切众生RM100,蒙引棣RM100,彭瑞芬RM100,吴子强RM100,朱秀英RM100,已故叶美琳RM100,Teoh Yee Thuan RM100, Tan How Chik RM100, Fong Cheun Yan RM100, Kam Mun Yee RM100, Cheah Chuen Woh RM100, Lim Sook Foon RM100, Choo Yin Chiang RM100, Goh Lee Lin RM100;曾卑头先生RM60,Teh Pei Kwan RM60, Teh Boon Soon RM60;胡顺容RM50,幸润明RM50,李丽君RM50,福名氏RM50,林德成先生RM50,刘焕莲女士RM50,伍丽燕女士RM50,梁汉林先生RM50,Kam Ng Hoong RM50, Chow Yun Hai RM50, Tham Yoke Ying RM50, Yeoh Zie Ling RM50, Hoo Foong Chee RM50, Madam Ooi Moi Chian RM50, Mr. Tan Khoon Teck RM50, Lye Sau Ming RM50, Lau kam Leng RM50, Choo Haur Tsyuen RM50, Teoh Yee Thuan RM50, Choo Haur Jiun RM50, Tan Mei Khuan RM50, Leong Siew Yin & Family RM50;朱钦豪RM30,朱锦苍RM30, Ooi Ka Tong RM30;蔡慧君RM20,陆桂莲合家RM20,Yim Mee Aun RM20;Yim Zhou Ling RM10, 刘秋娟RM10,锺志洪RM10,陈凤玲RM10;

2019年5月份特别捐记录

余俊顺先生 RM2,000;何信良先生RM1,340;霹雳佛教联谊会RM1,000,余荣志RM1,000,陈有强RM1,000,锺松耀昆仲令堂陈娇香老夫人往生节约RM1,000,Perak Plumber Association RM1,000, Woo Sui Woh RM1,000 ;Dato Koh Be Yang RM800;Foong Chin Vee RM700;(洪秀雯/莫惠兰)RM600;RE2 International Corp. Sdn. Bhd. RM550;十方法界一切众生RM510;黄俊伟RM500,怡保净宗学会助唸团RM500,吴宝钟医师令德配林宝心老师仙逝节约RM500,ANEKO UKAR KONSULTANT RM500;Chang Siew Zhi RM350, Yeong Keng Soon RM350;冯彦祯RM300,林永和合家RM300,黄连冰夫妇RM300,孔祥驹RM300,霹雳畜牧业公会RM300,(曾锐杰/曾紫莹/曾紫静/李金莲/曾繁林/赵家恩/赵家宜)RM300,Lee Seow Leng RM300, Chong Voon On RM300, Yeen Siew Wai RM300, Persatuan Tabib & Peniaga Ubat Asli Johor Selatan RM300, Solid Fine Enterprise Sdn. Bhd. RM300;Wong Yung Fuei RM250, Tan Chin Keong RM250;霹雳州李氏宗祠RM200, 王思晴RM200,方志强合家RM200,Indahpack (PK) Sdn. Bhd. RM200,Ms. Wong Li Yin RM200, Ng Yun Qi RM200;白德春合家RM150;彭瑞芬RM100,霹雳中华罗汉团RM100,潘碧花RM100,洪楚恒合家RM100,霹雳江夏堂黄氏宗祠RM100,姚梅英RM100,一切众生RM100,WONG KAI SEE RM100,霹雳咖啡茶商公会RM100,无名氏RM100,(杨金泉/冯玉卿)RM100,霹雳琼海会馆RM100,Khoo Sin Yuen RM100, Koo Nam San RM100, Mary Wong RM100, Tan How Chik RM100, Cindy Lai Ying Yie RM100;Mr. Tang Weng Seng RM89;(丁洁美/刘淑薇/刘淑莹)RM60,Teh Pei Kwan RM60, Teh Boon Soon RM60;辜绣珍RM50,锺梅玲RM50,温敬娇RM50,杨日文RM50,福名氏RM50,已故邓锦华RM50,(阮炳森/陈彩卿/阮秀贞)RM50,Wong Jin Huey RM50, Chor Shann Choong RM50, Choong Chun Wei RM50, Ms. Kam Yuk Lam RM50, 张津荣合家RM50,Chong Kim Hing RM50, Chen Chee Chan RM50, (罗梓豪/罗紫恩)RM50,Yayasan Che Meng Khor Perak RM50;黄美榕RM40,郑美玉RM40;杨紫玲RM30,饶德运RM30,Leong Siew Yin & Family RM30, Ooi Ka Tong RM30;丘佩玲RM25,杨景顺RM25;洪炜炽RM20,梁汉林先生RM20,福名氏RM20,和谐一家RM20,杨欣洁RM20,Annie Wong RM20;

2019年4月份特别捐记录

Yayasan Teratai RM5,000, Kwan Hin Seng Leapro RM5,000;Meadow Garden Sdn. Bhd. RM3,000;Ho Kher Min RM2,000, YB Dr. Ko Chung Sen RM2,000,同仁堂制药厂有限公司RM2,000,余俊耀RM2,000;霹雳州崇善会RM1,500;(蔡承霖/蔡欣芳)RM1,000,汪岐财RM1,000,陈南新RM1,000,Dr. Kok Yuan Shing RM1,000, Ng Wai Leong RM1,000, Mikro MSC Berhad. RM1,000;Dato Koh Be Yang RM800;RE2 International Corp. Sdn. Bhd. RM550;迴向十方法界RM520;功德迴向已故叶英居士RM505,功德迴向已故陆全忠RM505;已故叶英居士RM500,迴向已故陆全忠先生RM500,蔡斯龙RM500,陈晶君RM500,怡保净宗学会助唸团RM500,迴向陈家俊先生RM500,黄家林RM500,温月娥医师RM500,The Late Egon Hentschel RM500, Mary Ong RM500, Yayasan Kebajikan Agama Buddha Malaysia RM500, Tan Bak Choo RM500, Choo Bee Hardwares Sdn. Bhd. RM500;(卢佑昌医师/梁美琼夫妇)RM339;(曾锐杰/曾紫莹/曾紫静/李金莲/曾繁林/赵家恩/赵家宜)RM300,霹雳华人五金公会RM300,霹雳福州十邑会馆RM300,霹雳嘉应会馆RM300,霹雳海南会馆RM300,斗母宫RM300,戴诗闻RM300,李志兴RM300,丘才基先生RM300,陈旺先生RM300,黄连冰先生RM300,林爱定RM300, Mr. Ng Yok Kooi JSM.AMP.PPT. RM300, Lee Seow Leng RM300, Poon Sau Yoong Choong Wah RM300;陈风珍RM250,Choo Haur Jiun RM250;杨俊祥先生RM200,黄嘉伟RM200,霹雳赤溪会馆RM200,陈风心RM200,Lim Sook Foon RM200, Ms. Gan Seok Hwa RM200, 迴向梁毅辉RM200,Indahpack (PK) Sdn. Bhd. RM200, Yee Lee Edible Oil Sdn. Bhd. RM200;释普祥RM150,Teoh Yee Thuan RM150, Lim Geok Toh RM150;林楚添先生RM100,一切众生RM100,张建荣RM100,怡保互助社文化体育会RM100,黄妙娴RM100,张木兰RM100,张然夫妇RM100,马耀民先生RM100,霹雳车商公会RM100,黎福强RM100,霹雳兴安会馆RM100,罗彩琼RM100,郑添元RM100,霹雳琼侨善后社RM100,何亚鸿RM100,郑秀美RM100,近打菜业公会RM100,毅辉RM100,刘秀英RM100,杨茹思RM100,彭瑞芬RM100,已故吴育明医师RM100,苏康维医师RM100,Khoo Sin Yuen RM100, Koo Nam San RM100, Tan How Chik RM100, Mary Wong RM100, Chin Hui Wei RM100, Chow Hung Kee Sdn. Bhd. RM100, 马六甲中药公会RM100;郑淑琴医师RM60,曾卑头先生RM60,Teh Pei Kwan RM60, Teh Boon Soon RM60;Teh Shu Tien RM50, Teh Huey Wen RM50, Teh Yunn Wen RM50, Yayasan Che Meng Khor Perak RM50, Tang Sook Wen RM50, Chan Toong Wai RM50, Choo Haur Tsyuen RM50, Mr. Chow Yun Hai RM50, Teh Shu Yann RM50, 李素贞RM50,刘玉花RM50,叶秋兰RM50,锺妮芝RM50,已故叶美琳RM50,已故张福泉RM50,饶淑英RM50,刘秀妹RM50,胡顺容RM50,刘杰文RM50,陈秀芬RM50,李伟强RM50,罗淑慧RM50,温国秋RM50,廖美风RM50,丁钰铃RM50,福名氏RM50,刘焕莲RM50,余贤林RM50,何奥沁RM50,福名氏RM50,林德成RM50,伍丽燕合家RM50;Ooi Ka Tong RM30, (锺梓亮/锺东发/程慧仪)RM30;张秀英RM20,张健丽RM20,李风娣RM20,何妮沁RM20,何贵荣RM20,陈嘉欣RM20,温锦富RM20,吴妹RM20,张桂芳合家RM20,陈志雄RM20,刘玉珍RM20,刘明月RM20,陈家胜RM20,张家顺合家RM20,陈财木RM20,洪炜炽先生RM20,温玉风RM20;李靖瑜RM10,李伯康RM10,陈秋韵RM10,李文翔RM10,李文淏RM10,李靖瑶RM10,李靖琼RM10;

2019年3月份特别捐记录

吴荣贵主任医师迴向父亲吴文白母亲李彩RM20,000;Sew Cheong Corp.Sdn.Bhd.RM5,000, YB Dr. Lee Boon Chye RM5,000,黄佑钿先生RM5,000;陈奕伶RM4,000;Meadow Garden Sdn.Bhd.RM3,000;Goh Lee Yin RM2,400;余婉君RM2,000,陈建铭先生RM2,000;怡保观音堂众弟子RM1,600;Mdm. Tan Saw Kin RM1,000, Mr. Ng Yoon Wah RM1,000, Sera Timber Sdn.Bhd. RM1,000,黄连冰先生RM1,000,刘笑金RM1,000,谢奇医师RM1,000,汪岐财先生RM1,000,胡国麟RM1,000,魏桂林先生RM1,000,张建生医师令尊张景顺老先生往生节约RM1,000;Dato Koh Be Yang RM800,(罗宽平先生/杨细妹合捐)RM800;已故刘汝棉先生RM650;孔祥驹RM600;RE2 International Corp. Sdn. Bhd. RM550;迴向十方法界众生RM510;梁嘉明先生RM501;丘發佛合家RM500,黄家林RM500,刘玉祥/宗汉父子筋骨伤科医务所RM500,汪丰铧RM500,陈昽山夫妇(艺新印务局)RM500,李汉杰合家RM500,福名氏RM500,怡保净宗学会助唸团RM500,(陆俞发/王秀媚/陆妍霓/已故Rocky)RM500,何丽珍RM500,Mr.Foo Wan Thot RM500;江新赐夫人义卖纸巾RM460;Goh Lee Pheng RM400;(曾锐杰/曾紫莹/曾紫静/李金莲/曾繁林/赵家思/赵家宜)RM300,吴宝钟医师RM300,余智粮RM300,黄连冰夫妇RM300,林永和合家RM300,刁吉亭博士RM300,Lee Seow Leng RM300, Woo Syee Mun RM300,Solid Fine Enterprise Sdn.Bhd. RM300;无名氏RM201;方志强合家RM200,刘洁丽RM200,汪旌和RM200,霹雳大埔同乡会RM200,刘静兰医师RM200,霹雳客家公会RM200,已故丘梅华先生RM200,陈毓梅RM200,霹雳木商公会RM200,Goh Kok Siang RM200, Francis Lee & Co. RM200,Indahpack (PK) Sdn. Bhd. RM200, Soon Fatt Trading Agency RM200, Mdm. Elaine Tan RM200, Woo Syee Wei RM200, Lai Kam Peng RM200, 怡保华强园香功班RM200,谢月妹RM200;一切众生RM150,迴向已故王淑琴RM150;杜少玮RM100,福名氏RM100,亚珍RM100,刘诗仪RM100,杨丽燕RM100,彭瑞芬RM100,陈延翎小姐RM100,陈兴邦先生RM100,张志健合家RM100,迴向已故李美屏女士RM100,陈有明老太夫人往生节约RM100,(陈慧思/张群佩/张洁晶)RM100, 陈玉萍老师RM100,莫顺生先生RM100,Lim Mei Ling RM100, Khoo Sin Yuen RM100, Koo Nam San RM100, Mary Wong RM100, Choo Haur Jiun RM100, Goh Lee Lin RM100, Choo Haur Tsyuen RM100, Katherine Lee RM100, Siew Kok Hooi RM100, Tan Hoong Sim RM100, Lee Ee Lim RM100, Tan How Chik RM100,Rachel Chong RM100, Lee Pei Lim RM100;(黄霆锋/罗鋆芬/黄碧敏)RM72;揭伟聪RM60;福名氏RM50,江寿石RM50,福名氏RM50,曾卑头先生RM50,洪凤兰RM50,陈兴国先生RM50,邱银锳女士RM50,(王宗旻/王健维)RM50,福名氏RM50,(李炜玲/王宗彦)RM50,王秀金RM50,杨爱华RM50,陈云仙女士RM50,刘焕莲女士RM50,张桂兴先生RM50,伍丽燕合家RM50,张桂妹RM50,龙彩凤合家RM50,蔡春香RM50,(戴秀梅迴向戴志坚)RM50,林春琼RM50,袁为良为成贤昆仲令堂袁门陈有明老夫人往生节约RM50,Teh Boon Soon RM50, Lim Geok Toh RM50,Teoh Yee Thuan RM50, Liew Guan Sing RM50, Ms.Kam Yuk Lam RM50, Teh Pei Kuan RM50, Yayasan Che Meng Khor Perak RM50;拿督冯兆辉先生RM40,(王荣民/林鸣明)RM40;(锺华/梁美卿)RM30,杨小萍RM30,黄丽燕RM30,郑风娣RM30,揭天保合家RM30,李健雄合家RM30,已故卢成开RM30,廖莲好合家RM30,Yew Siew Fun RM30, Ooi Ka Tong RM30, Leong Siew Yin & family RM30;吕瑞英RM24;(锺子辉/郑育桩)RM20,陆永炎RM20,(杨景顺/丘佩玲)RM20,洪炜炽RM20,戴国安RM20,张杰恩RM20,林翠薇RM20,张杰颖RM20,张丽婷RM20,林海锡合家RM20,陈嘉欣RM20,温锦富RM20,吴妹RM20,刘玉珍RM20,林日舜RM20,陈志雄RM20,陆桂莲合家RM20,梁汉林先生RM20,Teh Shu Yann RM20, 陈玉香RM20,陈香妹RM20,林翠仪RM20;锺志洪RM10,锺婉君RM10,锺子杰RM10,(郑子峰/郑子昀)RM10,刘秋娟RM10;

2019年2月份特别捐记录

拿督幸贵侨先生RM8,000;赖皇龙RM6,000;MEADOW GARDEN SDN.BHD. RM3,000;AFFINITY MILLION SDN.BHD. RM2,000;汪岐财合家RM1,000,陈来顺先生RM1,000,福名氏RM1,000,众信徒施药RM1,000,霹雳南海会馆RM1,000,已故陈秀兰RM1,000,怡保华强园香功班RM1,000,林湘泉控股有限公司RM1,000;Dato Koh Be Yang RM800, 已故黄秀莲居士RM800;New Advance Auto Repairers RM650;Re 2 International Corp. Sdn. Bhd. RM550;廻向十方法界众生RM530;陈奕伶RM500,已故何月兴居士RM500,廖敏仪RM500,Yap Mun She RM500, (利水章/赖福美夫妇) RM500,In Memory Of The Late Mdm.Sim Sok Tian RM500;无名氏RM450;林永和合家RM300,黄连冰夫妇RM300,丘文隆合家RM300,(曾锐杰/曾紫莹/曾紫静/李金莲/曾繁林/赵家恩/赵家宜) RM300,Khoo Choon Kiat RM300, Lee Seow Leng RM300, Teoh Wai Ling RM300, Ng Yok Kooi JSM.AMP.PPT. RM300;刘秋月合家RM200、刘定国RM200,Indahpack(Pk)Sdn.Bhd. RM200,  Lau Kok Sang RM200, Goh Poey Geok RM200;何万仁合家RM150,Yeong Keng Soon RM150, Yeen Siew Wai RM150;洪楚恒合家RM100,林树荣RM100,众善RM100,彭瑞芬RM100,(杨金泉/冯玉卿) RM100,(陈子扬/陈子豪)RM100,(陈锦荣/黄幼润夫妇)RM100, (方丰明/曾敏仪合家) RM100,(廻向方桐发/方玉妹/方玉君)RM100,锺剑军合家RM100,(方丰荣/徐秋英合家)RM100,(方丰兴/张美玲合家)RM100,释燈俨RM100,吴亚英合家RM100,方惜兰RM100,方玉花RM100,张金顺医师RM100,已故林月明女士RM100,洪世富合家RM100,陈宝兴合家RM100,彭醒运合家RM100,司徒佩芳RM100,司徒佩思RM100,已故杨银娣RM100,蓝晓微RM100,(伍鸿坚/伍鸿凯)RM100,方玉姗RM100,功德迴向彭佳运的冤亲债主RM100,廻向已故李美屏居士RM100,Tan How Chik RM100, Ngan Siew Keam RM100, Ng Siok Heng RM100, Ngan Gek Cheng RM100, Khoo Sin Yuen RM100, Chor Shann Choong RM100, Koo Nam San RM100, Mary Wong RM100, Lim Teik Seng RM100;(刘耀东/朱翠婵/刘业勤)RM90;Lye Sau Ming RM80;(戴怡延/戴晋贤/戴颖蔚)RM63;刘家成RM60;杨爱华RM50,刘杰文合家RM50,伍丽燕合家RM50,(阮炳森/陈彩卿/阮秀贞)RM50,刘焕莲RM50、林日舜合家RM50,赖彩玲RM50,郑淑琴医师RM50,曾卑头先生RM50,关雅娣RM50,福名氏RM50,方木良RM50,方玉娣RM50,(李兆典/方玉华合家)RM50,严秀琼RM50,胡顺容RM50,彭细萍合家RM50,福名氏RM50,廻向司徒玉群RM50,刘晋当先生RM50,(曾日豪&陈丽仪)RM50,方世龙合家RM50,(杨景顺&丘佩玲RM50),丘运辉合家RM50,(罗梓豪/罗紫恩/罗健华)RM50,Chow Yun Hai RM50, Leong Yap Poon RM50, Wong Chin Wah RM50, Ling Hong Chung RM50, Teh Boon Soon RM50, Teh Pei Kwan RM50, Yayasan Che Meng Khor Perak RM50, Wong Chin Fun RM50, Teoh Yee Thuan RM50, Lim Geok Toh RM50, Ashley Siah RM50;余贤林RM30;Ng Sway Hua RM25, Wong Chin Ming RM25;洪炜炽RM20,蔡美玉RM20,Chan Kah Yoong RM20;Poon Jac Karng RM12;张永康RM10,方彦晟RM10,Yong Chee Keong RM10, Wong Chin Kwan RM10, Wong Chin Wai RM10, Wong Kailyn RM10, Wong Chin Tai RM10, Chooi Mee Ngan RM10;

2019年1月份特别捐记录

心协布施团RM12,000;Meadow Garden Sdn. Bhd. RM6,000;Chai Sew Tai RM5,000;Soo Hoo Siew Hun  RM4,500;陈文墨基金会RM3,000,蔡黄哲仁医师RM3,000, Datuk Cheng Boon Poh RM3,000;德记酒家有限公司RM2,100;Paradise Memorial Park Bhd RM2,000;国荣凉蓬东主父亲逝世六周年忌日RM1,000,李爱玉RM1,000,Ho See Kee RM1,000,已故黄荣记先生(黄枝成JP令尊)RM1,000,张水福老先生往生节约RM1,000,邓棠老先生仙逝节约RM1,000,怡保净宗学会助唸团RM1,000,Tan Swee Ean RM1,000;霹雳中医中药联合会RM800,Dato Koh Bee Yang RM800;Lee Yee Teng RM600;迴向十方法界众生RM570;Re 2 International Corp. Sdn. Bhd. RM550;李昌荣贤昆仲令堂郑观娣老夫人往生RM500, 已故丘虾妹居士RM500,李燊明合家RM500,陈奕伶RM500,刘秀花RM500,Yeen Siew Wai RM500, Foong Sook Fun RM500, Yeong Keng Soon RM500, Sin Guan Lee RM500;福名氏RM440;Kedai Emas Huah Shing Sdn. Bhd. RM400;郑桢伟RM300,周舒甯RM300,黄丽君RM300,林永和合家RM300,孔祥驹RM300,(曾锐杰/曾紫莹/曾紫静/李金莲/曾繁林/赵家思/赵家萱)RM300,Solid Fine Enterprise Sdn. Bhd. RM300, Lee Seow Leng RM300, Leong Chee Kong RM300, Teoh Peng Hong RM300;(萧和强/萧裕宸/萧裕坤/张彦频)RM200,郑添元RM200,陈凤心RM200,(汤邦盛/温水娇)RM200,陈志成合家RM200,李勇强合家RM200,叶李俏群合家RM200,汪东昇RM200,黄家林RM200,迴向已故陈亚女女士RM200,破灵门独尊者仙师RM200,(邓咏乘/黄敏仪)RM200,Teh Boon Soon RM200, Indahpack (Pk) sdn. Bhd. RM200, Tan San Kin RM200;迴向已故苏来珍女士RM150;黄枝明先生RM100,黄达来RM100,方志强合家RM100,殷锦强合家RM100,彭瑞芬RM100,刘秀金RM100,福名氏RM100,胡玮恒RM100,一切众生RM100,郑韻雯RM100,郑薇雯RM100,郑淑婷RM100,福名氏RM100,潘碧花RM100,陆兴玲RM100,郑淑彦RM100,林柳RM100,邱国雄RM100,梁彩芹RM100,陆润志RM100,和丰林先生RM100,和丰锺小娟RM100,无名氏RM100,Jeffrey Teh Hao Zun RM100, Amenda Teh Tze Mun RM100, Mary Wong RM100, Koo Nan San RM100, Leong Kin Sang RM100, Wong Chiew Yin RM100, Phang Ban Fatt RM100, Teh Lee Kong RM100, Tan How Chik RM100, Cheng Sow Mei RM100, Chong Siew Yoon RM100, Khoo Sin Yuen RM100, Yayasan Che Meng Khor Perak RM100, Kwong Hong Fire Protection & Engineering RM100;(杜芬仪/何光华/陈观荣/何明桂)RM80;曾卑头先生RM60,(丘文建/丘佩玲/ 丘佩怡)RM60;古韻煊RM50,古镇维RM50,陈国荣RM50,陈仕凯RM50,林福海RM50,邱锦燕RM50,饶淑英RM50,林子雄RM50,林佩颖RM50,孙爱霖RM50,甘育霖RM50,辜绣珍RM50,刘焕莲RM50,伍丽燕合家RM50,邝中培RM50,福名氏RM50,江新赐逝世周年RM50,杨爱华RM50,苏锦添RM50,Teh Boon Soon RM50, Teh Pei Kwan RM50, Hot Salon RM50, Ng Wei Xuan RM50;(Yong Kok Sam/ Phang Mei Lai) RM40;李素贞RM30,黄程仪RM30,Ooi Ka Tong RM30, Yim Zi Tao RM30;洪炜炽RM20,何明瑶RM20,苏来珍RM20;福名氏RM18;锺志洪RM10,刘秋娟RM10;

2018年12月份特别捐记录

霹雳慈悲社RM3,000;Tan Siew Lan RM2,000, Mr. Pang Yoke Neng RM2,000,余俊安先生RM2,000;拿督李官仁先生RM1,000,迴向马爱英老太夫人RM1,000,塗文彬先生/黄怡姻小姐新婚之喜RM1,000,Lee Yee Teng RM1,000, Tan Yih Shyuan RM1,000;Dato Koh Be Yang RM800, Lim Sheo Kum RM800;迴向十方法界众生RM580;RE2 International Corp. Sdn. Bhd. RM550;李燊明先生RM500, 陈清鸾RM500,汪岐财RM500;福名氏RM480;三宝洞唸佛团RM400,Goh Lee Pheng RM400, Goh Lee Yin RM400;姚美玲RM300,黄连冰先生RM300,孔祥驹RM300,(曾锐杰/曾紫莹/曾紫静/李金莲/曾繁林/赵家恩/赵家萱)RM300, Lee Seow Leng RM300, Cheong Sok Lean RM300,(陆俞发/王绣媚/陆妍霓/已故Rocky)RM300;迴向温玉梅女士RM250;谢月妹RM200,林永和合家RM200,祝群娣全家RM200,(陆俞发/王绣媚/陆妍霓/已故Rocky)RM200,Ng Mei Yee RM200, Goh Kok Siang RM200, Chan Bee Eng RM200, Soon Fatt Trading Agency RM200, Indahpack (PK) Sdn. Bhd. RM200, Tan How Chik RM200, 朱丽蓉RM200,已故陈莲英RM200,(幸润明/幸金法)RM200;(罗家富/罗价萱/李宝英)RM150,Teh Boon Soon RM150, Teoh Yee Thuan RM150;(萧裕宸/萧裕绅/萧和强/张彦频)RM120;福名氏RM100,迴向司徒玉群RM100,陈健铭RM100,冯瑞霞合家RM100,已故葉美琳RM100,潘碧花RM100,刘凤梅RM100,刘舜梅RM100,聖爺佛母壇RM100,洪金桂RM100,彭瑞芬RM100,黄子豪RM100,Lim Geok TohRM100, Choo Yin Chiang RM100, Eng Kok Koon RM100, Mary Wong RM100, Koo Nam San RM100, Lye Sau Ming RM100, Khoo Sin Yuen RM100, Tan Hoong Sim RM100, Goh Lee Lin RM100, Lim Kim Guan RM100, Ng Bee Yong RM100, Kam Mun Yee RM100;李秀玉RM50,赖彩玲RM50,胡顺容RM50,邹桂群RM50,(丁洁美/刘淑薇/刘淑莹/姚梅英/姚月英)RM50,温国秋RM50,陈秀芬RM50,三宝弟子RM50,冯好蒨RM50,江永民先生RM50,吴妹RM50,陈志雄RM50,刘玉珍RM50,陈嘉欣RM50,Teh Tuam Guan RM50, Teh Yunn Wen RM50, Mr. Chow Yun Hai RM50, Lim Hui Peng RM50, Choong Chun Wei RM50, Foo Chee Hao RM50, Teh Pei Kwan RM50, Choo Haur Jiun RM50, Lau Kam Leng RM50, Tham Yoke Ying RM50, Kam Ng Hoong RM50;陆桂莲合家RM40;Ooi Ka Tong RM30, Teh Shu Tien RM30, Teh Shu Yann RM30;刘秀妹RM25;锺膳玑RM20,洪炜炽RM20,黄玉玲RM20,Annie RM20;谭丽娟RM10,刘新耀RM10,叶美珊RM10;

2018年11月份特别捐记录

拿督陈朝宗先生RM5,000;Meadow Garden Sdn. Bhd. RM3,000;迴向温瑞云夫人RM1,000;Dato Koh Be Yang RM800;Chong Siew Yoon RM600,迴向十方法界众生RM600;RE2 International Corp. Sdn. Bhd. RM550;苏银心RM500,萧金莲RM500,陈依铃RM500,怡保净宗学会助唸团RM500;已故邓宝珠RM320;孔祥驹先生RM300,伍松发RM300,慈心RM300,许淑仪RM300,曹家勇合家RM300,黄连冰先生RM300,功德迴向刘恒蓉的冤亲债主RM300,林永和合家RM300,Lee Seow Leng RM300;黄丽玲RM200,郑淑琴医师RM200,黄家林RM200,陈冠铭医师RM200,已故叶美琳RM200,陈士玲RM200,Ng Yun Qi RM200, Ms. Gan Seok Hwa RM200, Indahpack (PK) Sdn. Bhd. RM200;刘风梅RM180;一切众生,(少昊堂.玄德居士)RM300;洪荣兰RM100,彭瑞芬RM100,高一贵RM100,已故周桂玉RM100,陈燕贞RM100,聖爺佛母壇RM100,何万仁合家RM100,以此功德回向众生RM100,迴向司徒玉群RM100,黎钰珩先生RM100,陈秀敏RM100,方志强合家RM100,罗招娣合家RM100,丘宏界先生RM100,(Choo Haur Jiun/Choo Haur Tsyuen) RM100, Choo Yin Chiang RM100, Tan How Chik RM100, Koo Sin Yuen RM100, Mary Wong RM100, Koo Nam San RM100;曾卑头RM60,(丁洁美/刘淑薇/刘淑莹/姚梅英/姚月英)RM60;李秀玉RM50,胡顺容RM50,戴秀梅RM50,黄链殷RM50,李瑞英RM50,辜秀珍RM50,冯润荣合家RM50,许怡权医师RM50,李佩瑩RM50,祝群娣女士RM50,Teoh Yee Thuan RM50, Lim Geok Toh RM50, Ng Siok Heng RM50, Yayasan Che Meng Khor Perak RM50, Ngan Siew Keam RM50, Mr. Goh Soon Kheong RM50, Teh Boon Soon RM50, Teh Pei Kwan RM50;黄加栋RM30, 李佩霞RM30,Leong Siew Yin & Family RM30;洪炜炽RM20,梁汉林先生RM20,梁佩瑩RM20,陈彩霞RM20,梁富兴RM20,李女士RM20,萧丽莹RM20;丘佩玲RM10;李伟盛RM5,蔡舒婷RM5,何彩熔RM5,张汉坤RM5,谢宝莹RM5,郭进辉RM5;

2018年10月份特别捐记录

Datuk Cheng Boon Poh RM4,000;Meadow Garden Sdn. Bhd. RM3,000;Cheng Woh Kok Moral Uplifting Society RM2,000;Mr.Ng Yoon Wah RM1,000, Thang Lai Sung RM1,000, 许盈璋RM1,000,(黄丽君/古韻煊/古镇维)RM1,000,怡保净宗学会助唸团RM1,000,霹雳德教会紫明阁RM1,000;Dato Koh Be Yang RM800;迴向十方法界众生RM630;RE2 International Corp. Sdn. Bhd. RM550;Leong Kar Meng RM501;(陈玉华/玉珍/玉婷医师/玉鸣医师令堂戴秀莲太夫人往生节约)RM500,汪岐财RM500,温月娥医师RM500,温财辉医师RM500,(冯骅强合家/冯稼纹)RM500,李燊明先生RM500,陈依铃RM500,Super Delta Impex Sdn. Bhd. RM500,Kedai Emas Huah Shing S/B RM500;福名氏RM300,黄连冰先生RM300,孔祥驹RM300,福名氏RM300,Lee Seow Leng RM300, Solid Fine Enterprise Sdn.Bhd. RM300, (曾锐杰/曾紫莹/曾紫静/李金莲/曾繁林/赵家恩/赵家萱)RM300;迴向张福锦先生RM200,周钜鸿合家RM200,一切众生RM200,Wong Chee Seng RM200, Gan Seok Hwa RM200, Indahpack (PK) Sdn. Bhd. RM200;廖佩茵女士RM150,林玉新先生RM150,Leong Keng SoonRM150, Leong Keng Foong RM150;聖爷佛母壇RM100,黄荣发RM100,胡玮恩RM100,洪金桂RM100,万志强合家RM100,张慧婷医师RM100,殷锦强合家RM100,刘启贤百日RM100,黄致杰RM100,何万仁合家RM100,伍松发RM100,Tan How Chik RM100, Elaine Tan Cheng Im RM100, Koo Nam San RM100, Mary Wong RM100, Khoo Sin Yuen RM100;张秋红RM97;利华贸易中西药行RM81;(姚梅英/丁潔美/刘淑薇/刘淑莹)RM60,Annie & Friend RM60;关雅娣RM50,甘育霖RM50,杨女士RM50,杜素玉RM50,陈包霖RM50,古诗镜RM50,黄链殷RM50,谢碧珊RM50,锺梅玲合家RM50,Yayasan Che Meng Khor Perak RM50, Teh Pei Kwan RM50, Teh Boon Soon RM50, Fong Sok Peng RM50;Ooi Ka Tong RM40;三宝弟子RM30;洪炜炽RM20,尹玉虾RM20,洪小姐RM20;(邓天荣/邓金玲)RM10,廖绮华RM10;

2018年9月份特别捐记录

郭玉荪先生RM33,000;Pertubuhan Penyelidikan Seni Lukis & Kaligrafi RM20,000;Mdm. Soo Hoo Siew Hun RM4,000;Meadow Garden Sdn. Bhd. RM3,000;Chee Weng Kong RM2,000,陈玉薇女士RM2,000;Goh Lee Yin RM1,900;福名氏RM1,000,马爱英RM1,000,(蔡承霖/蔡欣芳)RM1,000;Dato Koh Be Yang RM800;迴向十方法界众生RM650;林静兒RM600;RE2 International Corp. Sdn. Bhd. RM550;刘焕珍RM500,怡保观音堂地藏法会众佛弟子RM500,陈晶君RM500,蔡斯龙RM500,已故郑燕清女士RM500,(陆俞发/王绣媚/陆妍霓/已故Rocky)RM500, Lee Sam @ Lee Sam Hin RM500;基督教卫理公会近打教区RM400,Goh Lee Pheng RM400, Mr. Lee Mean Yan RM400;已故周伟能先生RM300,黄连冰先生RM300,已故张玉方老先生RM300,柯贵添RM300,Lee Seow Leng RM300, Solid Fine Enterprise Sdn. Bhd. RM300;黄家林RM200,余俊耀先生RM200,余俊安先生RM200,余俊顺先生RM200,(余婉君/苏曰勇合家)RM200,(陈有强/吴秋兰合家)RM200,(陈有福/张秀英合家)RM200,陈玉波女士RM200,彭瑞芬RM200,(李佳樑/黄詠恩合家)RM200,(林楗桉/陈翠云合家)RM200,(黄志泉/陈玉玲合家)RM200,余秀娟RM200,刘荣发RM200,福名氏RM200,Goh Kok Siang RM200, Indahpack (PK) Sdn. Bhd. RM200,(曾锐杰/曾紫莹/曾紫静/李金莲/曾繁林/赵家恩/赵家萱)RM200;黄敬峰RM100,李便好RM100,黄荣发先生RM100,廖家俊RM100,卢燕霞RM100,福名氏RM100,曾卑头先生RM100,张嘉敏RM100,黄福光RM100,(陈锦荣/黄幼润夫妇)RM100,(陈子扬/陈子豪)RM100,功德迴向已故李美屏女士RM100,方志强合家RM100,黄美榕RM100,Lee Sook Veon RM100, Tang Mun Yee RM100, Goh Lee Lin RM100, Lim Geok Toh RM100, Mdm. Leong Mei Chiam RM100, Khoo Sin Yuen RM100, Koo Nam San RM100, Mary Wong RM100, Teoh Yee Thuan RM100;甘华豪合家RM50,张建荣RM50,谢碧霞居士RM50,福名氏RM50,洪楚恒合家RM50,饶淑英RM50,陈泰光RM50,Ngan Siew Keam RM50, Chong Chi Xuan RM50, Lim Geok Toh RM50, Chong Chi Ling RM50, Teoh Kai Xiang RM50, Teoh Yee Thuan RM50, Mr. Goh Soon Kheong RM50, Teh Pei Kwan RM50, Teh Boon Soon RM50, Yayasan Che Meng Khor Perak RM50;尹玉虾RM40;刘志威RM30;已故黄汉德RM20,洪炜炽RM20,刘美云RM20,陆桂莲合家RM20;Back to Top/回到顶部