捐款芳名记录/ Rekod Sumbangan

2020年6月份特别捐记录/Rekod Sumbangan Bulan Jun 2020

  Meadow Garden Sdn. Bhd. RM9,000;Yayasan Teratai RM5,000;陈有强先生RM2,000,苏日勇先生RM2,000,余荣志先生RM2,000,余俊顺先生RM2,000,余俊耀先生RM2,000,迴向余荣棠先生RM2,000,迴向何国东先生RM2,000,Mr. Ng Yoon Wah RM2,000;Dr.Kok Yuan Shing RM1,500,天津同仁堂制药厂RM1,500;迴向十方法界众生RM1,070;聚成五金有限公司RM1,000,黄耀全先生合家RM1,000,陈来顺先生RM1,000,郑楚明RM1,000,Asia Service Station Sdn. Bhd. RM1,000, Dato Goh Wan Sing RM1,000, Sera Timber Sdn. Bhd. RM1,000,  Mr. Chan Yong Foo @ Chan Kuan Nam RM1,000, The Late Mr. Lee Siak Mun RM1,000;迴向十方法界众生RM860;Mr. Foo Wan Thot RM500, Ng Wai Onn RM500, Choo Bee Hardwares Sdn. Bhd. RM500, Ho Weng Kong RM500;Wong Fai Chu RM480;吴宝锺医师RM300,丘才基先生RM300,梁肇乾先生RM300,霹雳海南会馆RM300,黄玉贵JSM.AMMP.PPT.先生 RM300,莫国良先生RM300,李美玲功德RM300,Chin Vong RM300, Yayasan Kebajikan Agama Buddha Malaysia RM300, Perak Kaying Association RM300;Yayasan Che Meng Khor Perak RM200, 迴向李美玲RM200,永胜兴参茸药行有限公司RM200,Perak Toong Onn Woi Koon RM200, Gan Seok Hwa RM200, Yee Lee Edible Oil Sdn. Bhd. RM200, Wong Yok Moi RM200, 幸婉媚医师RM200;陈建铭先生RM155;许顯儒先生RM100,迴向李美玲RM100,郑秀美女士RM100,李锡文先生RM100,李美玲功德RM100,霹雳永定同乡会RM100,Toh Soo Kim RM100, Ng Xing Pei RM100, Ng Xing Yu RM100, Chuah Yi Nuo RM100, Chuah Chong Yeong RM100, Perak Cycle & Motor Dealers Association RM100, Perak Tsen Lung Fui Kuon RM100, Golden Gear Engineering Works RM100, Chan Bei Leng RM100, Lam Guek Keong RM100;蔡大根合家RM50,陈德睿RM50,黄映辉RM50,黎金玉/梁燕红RM50, Chan Bei Leng RM50, Chuah Chong Yeong RM50, Chuah Yi Nuo RM50, 张金琼RM50;阮秀慧RM13;已故邓秀蓉RM12;杨景顺RM10,丘佩玲RM10;丘佩云RM5;

2020年5月份特别捐记录/Rekod Sumbangan Bulan Mei 2020

  卢佑昌医师RM338,梁美琼RM338;张荣华医师往生节约RM300;孔祥驹先生RM200,Khoo Sin Yuen RM200, Mary Wong RM200, Koo Nam San RM200;Golden Gear Engineering Works RM100;卢佑昌医师RM96,梁美琼RM96;卢国涛RM144;卢国勳RM36,郭仪萍RM36,卢国雄RM36,何慧芝RM36,卢靖柔RM36,李慧君RM36,卢裕桓RM36,卢淑恩RM36,卢淑敏RM36,卢裕仁RM36,卢杏仪RM36,卢裕栋RM36,富利华酒店RM36,广昌和酒莊药行RM36;

2020年4月份特别捐记录/Rekod Sumbangan Bulan April 2020

Fong Ngan Chen RM300;黄玉妹RM200, 孔祥驹先生RM200;蔡宜诺RM100;

2020年3月份特别捐记录/Rekod Sumbangan Bulan Mac 2020

Meadow Garden Sdn. Bhd. RM3,000;Mr. Tan Kean Beng RM2,000;刘笑金RM1,000,胡国麟RM1,000;Dato Koh Be Yang RM800;汪岐财RM700;迴向十万法界众生RM600,观音堂住众RM600;福名氏RM500,陆俞發合家RM500,迴向莫瑞明RM500,怡保净宗助唸团RM500,Mr.Wong Fai Chu RM500, Khoo Choon Kian RM500;孔祥驹先生RM400;Lim  Sheo Kun RM300, Lee Seow Leng RM300, Solid Fine Enterprise Sdn. Bhd. RM300, 林永和合家RM300,黄连冰夫妇RM300;Woon Thong Heng RM200, Yeen Siew Wai RM200, Yeong Keng Soon RM200, Indahpack (PK) Sdn. Bhd. RM200, Chan Bei Leng RM200;一切众生RM150;汪旌和RM100,王一如RM100,(杨金泉/冯玉卿)RM100,彭瑞芬RM100,方志强合家RM100,chan Bei Leng RM100, Golden Gear Engineering Works RM100, Chuah Chong Yeong RM100, (Choo Haur Tsyuen/Lim Sook Foon) RM100, Mary Wong RM100, Koo Nam San RM100, Khoo Sin Yuen RM100, Chow Yun Hai RM100, Kam Yuk Lam RM100;骆铭柏RM50,龚美丽RM50,锺一融RM50,郑婉微RM50,张容新RM50,李柏峰RM50,李翔丞RM50,锺一圆RM50,张亚莲RM50,王淑深RM50,江永民RM50,陈友岳RM50,戴晋贤RM50,(阮炳森/陈彩卿/阮秀贞)RM50,林德成合家RM50,(罗梓豪/罗紫恩)RM50,刘焕莲RM50,伍丽燕合家RM50,(善蕊/和谐一家)RM50, 戴颖蔚RM50,戴怡廷RM50,甘华豪合家RM50,(黄康妮/郑世民)RM50,Chong Lai Feng RM50, Chor Shann Choong RM50, (Seow See Wan/Kwok Sheng Wah/Cheong Weng Hong/Chan Kah Yong) RM50, Choo Yin ChiangRM50, Choo Haur Jiun RM50;福名氏RM30,锺子辉RM30,梁美卿RM30,锺华RM30;卢桂清RM20,锺子杰RM20,郑育桩RM20,福名氏RM20;福名氏RM14;郑子明RM10,郑子峰RM10,锺婉君RM10;

2020年2月份特别捐记录/Rekod Sumbangan Bulan Februari 2020

Mr. Lai Wong Loong RM6,000; Mdm. Soo Hoo Siew Hun RM5,000;Meadow Garden Sdn. Bhd. RM3,000,蔡秀娣RM3,000;Goh Lee Yin RM2,400;余婉君夫妇RM2,100;霹雳南海会馆RM2,000,怡保天后宫众信徒RM2,000,Sykt. Asia Bateri (Ipoh)Sdn. Bhd. RM2,000;(莫惠兰/洪永森/洪秀清/洪秀雯)RM1,500;Ng Yin Yun (义卖春联)RM1,450;RE2 International Corp. Sdn. Bhd. RM1,100;潘国华先生RM1,000,黄枝成JP RM1,000,福名氏RM1,000,胡国麟合家RM1,000,Lim Seong Chun Holdings Sdn. Bhd. RM1,000;迴向十方法界众生RM960;Dato Koh Be Yang RM800;汪岐财先生RM600;李燊明先生RM500,利水章RM500,刘志豪合家RM500,黄丽君合家-Perth RM500,Wong Chun Wah RM500, Yong Woh Peng Family RM500, Kedai Emas Huah Shing Sdn. Bhd. RM500, Ku Swee Hoong Family RM500, Lau Kah Cheong RM500, 已故香秀清RM500,福名氏(义卖春联)RM500;(曾锐杰/曾紫莹/曾紫静/李金莲/曾繁林/赵家恩/赵家宜)RM450;Cheong Sok Lean RM415;锺小姐(义卖春联)RM414;Goh Lee Pheng RM400, Wong Keng Seng RM400, 林宝燕医师RM400;Kwong Hong Fire Protection & Engineering RM385;Lam Wai Mun RM365, Lam Wai Fan RM365;Leong Keng Wan(义卖春联)RM350;莫瑞明RM320;Lee Seow Leng RM300,周舒甯RM300,无名氏RM300,黄敏仪RM300,何金晶女士RM300,黄连冰夫妇RM300,汪东陞RM300,曹家勇RM300,已故黄清莲RM300,夏桂娣RM300,Yeong Keng Soon RM300, Yeen Siew Wai RM300, Choong Chin Mian RM300, Hew Tai Seac(义卖春联)RM300, My Home One(义卖春联)RM300;黎锦萍RM250,Teh Tuam Guan RM250, Tan Hoong Sim RM250;卢燕霞RM200,刘定国RM200,刘秋月RM200,孔延夫医师合家RM200,迴向已故林锦兰RM200,利春莲RM200,陈燕贞RM200,已故释燈瑜RM200,汪欣婷RM200,岑悦华合家RM200,(Cheong Chuey Teng/Yim Zhuo Ling/Yim Zi Tao) RM200, Koon Cheong RM200, Mdm. Gan Seok Hwa RM200, Indahpack (PK) Sdn. Bhd. RM200, Teh Yunn Wen RM200, Teh Huey Wen RM200, Goh Kok Siang RM200, Teh Shu Tien RM200, Teh Shu Yann RM200;梁锦忠(义卖春联)RM160,Sykt. Perabot Kota(义卖春联)RM160;Ngan Siew Keam RM150, 余兆佳律师(义卖春联)RM150,黄元微(义卖春联)RM150;Teh Pei Kwan RM120, Teh Boon Soon RM120;Mdm. Wee Ah Moi & family RM110;鄧启平先生(义卖春联) RM106;余俊安先生RM100,余荣志先生RM100,陈玉波女士RM100,陈有强合家RM100,李佩珊RM100,林士忠RM100,已故黄香娣RM100,汪旌和RM100,陈翠兰RM100,迴向司徒玉群RM100,方志强合家RM100,福名氏RM100,刘家成RM100,伍鸿凯将功德迴向给冤亲债主RM100,(黄凤娟/尤亚仕)RM100,许怡权医师RM100,彭醒运合家RM100,方盈蕙RM100,(方丰荣/徐秋英合家)RM100,方玉珊RM100,方玉花RM100,方惜兰RM100,释燈俨RM100,吴亚英合家RM100,(方丰明/曾敏仪合家)RM100,(方丰兴/张美玲合家)RM100,黄美榕RM100,林树荣RM100,余俊顺先生RM100,巫秀兰RM100,陈玉薇女士RM100,余俊耀先生RM100,苏日勇夫妇RM100,顾北焕RM100,李伟娣RM100,Koo Yin Ling RM100, Wong Yang Han RM100, Wong Yun Yee RM100, Fong Sok Peng RM100, Ang Wooi Ming RM100, Khoo Sin Yuen RM100, Hor Yen Ching RM100, Mary Wong RM100, Koo Nam San RM100, (Choo Yin Chiang & Lim Sook Foon) RM100, Teh Eng Nam RM100, (Choo Haur Jiun & Choo Haur Tsyuen) RM100, Chuah Chong Yeong RM100, Chan Bei Leng RM100, Golden Gear Engineering Work RM100, Goh Lee Lin RM100, Tham Hui Shin RM100, Jenny Chong RM100, Yayasan Che Meng Khor Perak RM100, Teoh Yee Thuan RM100, Mr. Koh(义卖春联)RM100, Miss Cherry(义卖春联)RM100;苏美华(义卖春联)RM80;揭天保合家RM60,荣泰企业(义卖春联)RM60;冯玉卿RM50,杨金泉RM50,(阮炳森/陈彩卿/阮秀贞)RM50,(罗梓豪/罗紫恩RM50),和谐一家RM50,林福海RM50,邱锦燕RM50,关雅娣RM50,(李兆典/方玉华合家)RM50,方木良RM50,王秀金RM50,蔡秀碹RM50,迴向已故郭家榮居士RM50,福名氏RM50,莫慕秋RM50,黄渝婷RM50,锺慧娴RM50,迴向方玉娣RM50,曾耀慷RM50,蓝晓薇RM50,蔡春香RM50,林仕发RM50,蔡大根合家RM50,Ng Siok Heng RM50, Fong Cheun Yau RM50, Lim Geok Toh RM50, Ngan Gek Cheng RM50, Darrel Tan RM50, Chor Shann Choong RM50, 刘家成先生(义卖春联)RM50, 唐永成先生(义卖春联)RM50, 陈美香(义卖春联)RM50,蔡永富先生(义卖春联)RM50,小红(义卖春联)RM50,维奇旅游(义卖春联)RM50,温明钦合府(义卖春联)RM50, 林朝文(輓张之树老先生往生)RM50,关玉明(輓张之树老先生往生)RM50;Ngan Chad Yi RM40, (陈山羊/陈道融/陈达文/杜淑玲) RM40;Lim Jing Hui RM30, (陈山羊/陈道融/杜淑玲) RM30,林日舜合家RM30,已故容可泰RM30,Lim Kia Xian RM30, Ooi Ka Tong RM30;丘佩玲RM20,洪炜炽RM20,徐亚兰女士RM20,Seow See Wah RM20, Annie Wong RM20, 黄先生(义卖春联)RM20;阮秀慧RM10,杨金泉合家RM10,陈美兰RM10,方彦晟RM10,彭峻发RM10,已故夏明光RM10,已故骆凤RM10,已故卢来好RM10,已故锺清凯RM10,锺志明RM10,锺政胤RM10,夏云请RM10,锺淞淇RM10,锺鑫塬RM10,锺煜烽RM10;

2020年1月份特别捐记录/Rekod Sumbangan Bulan Januri 2020

心协佈施团RM12,000;怡保中国精武体育会RM10,000;郭玉荪老先生往生节约RM5,000,Dato Tan Tiew Bock RM5,000;Meadow Garden Sdn. Bhd. RM3,000, Datuk Cheng Boon Poh RM3,000, Tan Boon Bak Charitable Trust RM3,000;Tuck Kee Restaurant Sdn. Bhd. RM2,100;(释明正师父Hong Kok Chye)RM2,000,南山农场有限公司RM2,000,Non Sow lin RM2,000;黄枝成JP RM1,000,怡保净宗学会助唸团 RM1,000,国荣凉蓬东主父亲逝世七周年忌日RM1,000,游建新先生RM1,000,Lee Yee Teng RM1,000, Koh Perunding RM1,000, Ho Weng Kong RM1,000, Tan Swee Ean RM1,000, Sew Cheong Corporation Sdn. Bhd. RM1,000, Kim Foo Builder Sdn. Bhd. RM1,000;Dato Koh Be Yang RM800;Koon Wai Chew RM700;迴向十方法界众生RM550;功德迴向Late Mr. Danny Foo Khean Yew RM500, Foong Sook Fun RM500, 李燊明先生RM500,新源利RM500,已故李耀荣RM500;汪岐财RM300,林永和合家RM300,黄连冰夫妇RM300,Lee Seow Leng RM300;李恩伟RM200,鄧金城RM200,汪旌和RM200,汪富丽RM200,胡玮恒RM200,汪富美RM200,Wong Jing Yi RM200, Chuah Chong Yeong RM200, Wong Jin Yang RM200, Wong Jin Huey RM200, Indahpack (PK)Sdn. Bhd. RM200, Chan Bei Leng RM200;Teoh Yee Thuan RM150;利华贸易中西药行RM120.60;幸婉梅医师RM100,林亚娇RM100,福名氏RM100,陈健铭RM100,莫亦珠RM100,莫金玉RM100,伍鸿凯将功德迴向给冤亲债主RM100,锺剑军合家RM100,(陈山羊/陈道荣/陈达文)RM100,锺小娟RM100,鄧洁盈RM100,鄧翰峰RM100,王群量RM100,方志强合家RM100,彭瑞芬RM100,刘悦嘉和冤亲债主RM100,Koo Nam San RM100, Khoo Sin Yuen RM100, Mary Wong RM100, Golden Gear Engineering Works RM100, Choo Haur Jiun RM100, (Lim Sook Foon/Choo Haur Tsyuen) RM100;曾卑头先生RM80;陈俊维合家RM50,蔡吉光RM50,陈金英合家RM50,甘华豪合家RM50,辜绣珍RM50,饶淑英RM50,三宝弟子RM50,谢新民合家RM50,李国防合家RM50,方文菲RM50,郑淑琴医师RM50,许绍民RM50,黄程仪RM50,罗鈞生RM50,陈春吉RM50,方世龙RM50,林少菊(购春联)RM50,郭心定(购春联)RM50,张华强(购春联)RM50,Choong Chin Har RM50, Kam Yuk Lam RM50, Chow Yun Hai RM50, Cheng Sow Mei RM50, Lim Geok Toh RM50;丘运辉合家RM40;Yew Siew Fun RM30, Ooi Ka Tong RM30;黄玉玲RM20,杨日文RM20,黄国荣RM20,洪炜炽RM20,丘佩玲RM20,(彭伯良/蒙康妮夫妇居士)RM20,Phang Kmok Mun RM20;(刘景学/陈丽艳)RM10,姜抗懓RM10,彭峻發RM10,Low King Weng RM10;

2019年12月份特别捐记录/Rekod Sumbangan Bulan Disember 2019

李元章老先生往生节约RM8,000;Sew Cheong Corporation S/B RM5,000;Meadow Garden S/B RM3,000;余俊安先生 RM2,000;Tan Sek Foon & Family RM1,000, 黄敏仪RM1,000,三宝弟子RM1,000,(古瑞鸿合家/罗德兴合家/杨和平合家)RM1,000;杨景诚RM888;Dato Koh Be Yang RM800;RE2 International Corp S/B RM550;迴向十方法界众生RM540;已故冯杏RM500,李燊明先生RM500,怡保净宗学会助唸团RM500,Yit Foong @ Yip Chai Foong RM500;(曾锐杰/曾紫莹/曾紫静/李金莲/曾繁林/赵家恩/赵家宜)RM450;林泰荣医师RM400,众佛弟子RM400;汪东成先生RM300,汪岐财先生RM300,孔祥驹先生RM300,林永和合家RM300,许淑仪RM300,Lee Seow Leng RM300, Tan Saw Kin RM300, Ng Yok Kooi RM300, Solid Fine Ent. Sdn. Bhd. RM300, Ho Pik Yoon RM300 ;姚春香RM250,已故陈高陞RM250,已故蔡春英RM250;已故陈云仙RM200,汪丰铧RM200,顺发商行RM200,Woon Thong Heng RM200, Indahpack (PK) S/B. RM200, chong Siew Yoon RM200, Chan Siong Khan RM200;霹雳摄影公会RM150,(罗价富/罗价宜/李宝英)RM150;已故Rocky RM125, 陆妍霓RM125,王绣媚RM125,陆俞发RM125;陈友岳RM100,黄达来RM100,刘美珍RM100,江永民RM100,方志强合家RM100,福名氏RM100,Yayasan Che Meng Khor Perak RM100, Choo Yin Chiang RM100, Kam Mun Yee RM100, Lim Sook Foon RM100, (Choo Haur Jiun/Choo Haur Tsyuen) RM100, Mary Wong RM100, Koo Nam San RM100, Khoo Sin Yuen RM100, Tan Bee Lin RM100, Lim Geok Toa RM100, Golden Gear Engineering Work RM100, Tan How Chik RM100, Elaine Tan Cheng Im RM100, Ms. Ng Bee Yong RM100, Tham Yoke Ying RM100, Eng Kok Koon RM100, Teoh Yee Thuan RM100, 迴向已故蒙引棣居士往生净土RM100;曾卑头先生RM80;Teh Pei Kwan RM60, Teh Boon Soon RM60;苏甜招合家RM50,胡顺容RM50,李丽君RM50,蔡慧君RM50,(伍鸿凯功德迴向给冤亲债主)RM50,宋玉英RM50,刘焕莲RM50,伍丽燕RM50,Liew Guan Sing RM50, Kam Ng Hoong RM50, Fong Cheun Yau RM50, Fong Sok Peng RM50, Tham Hui Shin RM50, Chow Yun Hai RM50;(陈山羊/陈道荣/陈达文)RM40;揭天保合家RM30,刘玉珍RM30,Ooi Ka Tong RM30;陈碧莲RM20,洪炜炽RM20,陆桂莲合家RM20,胡春兰RM20,陈志雄RM20,刘芯仪RM20,廖绮华RM20,Annie Wong RM20;彭峻发RM10;

2019年11月份特别捐记录/Rekod Sumbangan Bulan November 2019

Meadow Garden Sdn. Bhd. RM3,000,霹雳慈悲社RM3,000;Goh Lee Yin RM2,400;Chai Yet Onn RM2,000, 廖永芳RM2,000,已故曾寅樑RM2,000,怡保德教振和阁RM2,000;黄枝成JP先生RM1,000,陈来顺先生RM1,000;Dato Koh Be Yang RM800, 已故刘金凤女士RM800;迴向十方法界众生RM560;RE2 International Corp. S/B. RM550;Super Delta Impex Sdn. Bhd. RM500,李燊明先生RM500,汪岐财先生RM500,高宾茶室RM500,怡保净宗学会助唸团RM500,陈清鸾RM500,三宝洞唸佛团RM500;(曾锐杰/曾紫莹/曾紫静/李金莲/曾繁林/赵家恩/赵家宜)RM450;(蔡兰花/Tan Yih Shyuan)RM400, Goh Lee Pheng RM400;Lee Seow Leng RM300, 谢月妹RM300,郭进宝合家RM300,林永和合家RM300,孔祥驹先生RM300,张华侨老先生往生节约RM300,张界珍RM300;伍鸿凯功德迴向给冤亲债主RM250;福名氏RM200,方志强合家RM200,谢志颖RM200,谢伟文合家RM200,Indahpack (PK) Sdn. Bhd. RM200, Goh Kok Siang RM200, Gan Seok Hwa RM200, Golden Gear Engineering Works RM200;Ng Yun Qi RM150;李秋燕RM100,黄钰晶RM100,林士忠RM100,罗月英RM100,郑淑琴医师RM100,黄靖丰RM100,迴向李美屏居士RM100,陈秀敏RM100,潘碧花RM100,一切众生RM100,陈锦荣合家RM100,合兴仪器有限公司RM100,彭瑞芬RM100,黄子豪RM100,Tan How Chik RM100, Choo Yin Chiang RM100, Teh Pei Kwan RM100, (Choo Haur Jiun/Choo Haur Tsyuen) RM100, Chong Mui Hoong RM100, Mary Wong RM100, Koo Nam San RM100, Khoo Sin Yuen RM100, Tham Yoke Hing RM100, Goh Lee Lin RM100, Goh Kok Siang RM100;Teh Boon Soon RM60;Chua Yin Shin RM53.75;黄韦襁RM50,黄妙颐RM50,孙桂莲RM50,福名氏RM50,黄碧仪RM50,萧爱菱RM50,廖琳招RM50,关雅娣RM50,郭润金合家RM50,廖文健合家RM50,郭进财合家RM50,萧惠宁RM50,陈秀芬RM50,杨健尉RM50,温国秋RM50,孔延夫医师RM50,罗苑铭RM50,Low King Weng RM50, Tham Hui Shin RM50, Kam Yuk Lam RM50, Chow Yun Hai RM50, Ngan Siew Keam RM50;(陈山羊/陈道荣)RM40,丘运辉合家RM40,洪炜炽RM40;揭天保合家RM30,Annie & friend RM30, Ooi Ka Tong RM30, Leong Siew Yin & family RM30;叶剑威合家RM20,郭香云RM20,无名氏RM20,黄士光RM20;杨月红RM10,陈达文合家RM10,彭俊发RM10,丘佩玲RM10;

2019年10月份特别捐记录/Rekod Sumbangan Bulan Oktober 2019

Meadow Garden Sdn. Bhd. RM6,000;Mr. Kok Yok Son RM5,000;迴向余荣棠先生RM2,000,Chuah See Loong RM2,000, Ferolina Tan Cheh Chen RM2,000, Cayden Chuah & Chuah Manise RM2,000;佛弟子RM1,000,(李婉琳/李昌民)RM1,000,陈玉薇女士RM1,000,余俊耀先生RM1,000,余俊顺先生RM1,000,余俊安先生RM1,000,苏日勇先生RM1,000,余婉君女士RM1,000,Perak Che Meng Khor Moral Uplifting Society RM1,000;迴向十方法界众生RM900;Dato Koh Be Yang RM800;怡保观音堂7月地藏法会众佛弟子大德RM797.65;RE2 International Corp. Sdn. Bhd. RM550;迴向先母梁芳葵RM500,怡保净宗学会助唸团RM500,汪丰铧RM500,汪岐财RM500,黄清泉医师RM500,萧金莲RM500;Cheong Sok Lean RM420;Ho Pik Yoon RM320;Leong Kar Meng & Ng Siew Guan RM301;黄钦源先生RM300,孔祥驹RM300,温明钦合家RM300,林永和合家RM300,Lee Seow Leng RM300, Solid Fine Enterprise Sdn. Bhd. RM300, Yeow Foo Hoong RM300;冯吉粦老先生往生节约RM200,杨彩银RM200,张界珍RM200,蒙印棣RM200,江兆汉医师RM200,迴向已故李荣沛RM200,迴向已故李泳成RM200,圆寂比丘释灯瑜RM200,Gan Seok Hwa RM200, Indahpack (PK) Sdn. Bhd. RM200, Golden Gear Engineering Works RM200;Tham Yoke Lan, 迴向已故李美屏居士RM170;Mdm. Wee Ah Moi & Family RM110;福名氏RM100,王建国RM100,胡玮恩RM100,陆妍霓RM100,马贤义RM100,彭瑞芬RM100,迴向苏银銮老太夫人RM100,陈健铭RM100,王绣媚RM100,陆俞發RM100,Lam Mee Kuan RM100, Choo Yin Chiang RM100, Lim Sook Foon RM100, (Choo Haur Jiun & Choo Haur Tsyuen) RM100, 已故Rocky RM100, Koo Nam San RM100, Mary Wong RM100, Khoo Sin Yuen RM100, 刘汉元合家RM100, 马安萱RM100,黄淑君RM100,一切众生RM100,(迴向司徒玉群/迴向司徒玉秀)RM100;(黄世辉/尤亚仕/李俊贤)RM80;Teh Boon Soon RM60, Teh Pei Kwan RM60, 曾卑头RM60;刘志威合家RM50,甘华豪合家RM50,洪玉花RM50,以此功德迴向众生RM50,区凤美合家RM50,罗影彩RM50,迴向已故李美屏居士RM50,迴向邝佩荣先生RM50,(伍鸿凯功德迴向给冤亲债主)RM50,司徒佩玲RM50,Yayasan Che Meng Khor Perak RM50, Tham Hui Shin RM50, Fong Sok Peng RM50, Chow Yun Hai RM50;(陈山羊/陈道荣)RM40;Foong Hai Mun RM30, Ooi Ka Tong RM30, (Rachel Chong 迴向已故李美屏居士) RM30, Leong Siew Yin & Family RM30;谢雅满RM20,秦玉芬RM20,吕从文RM20,张桂妹RM20,吴妹RM20,刘玉珍RM20,陈志雄RM20,温锦富RM20,陈嘉欣RM20,温玉凤RM20,陆桂莲合家RM20,梁汉林先生RM20,刘海仁RM20,王意RM20;赖文康RM10,邓翠莲RM10,杜淑玲RM10,Anthony Christie RM10;

2019年9月份特别捐记录/Rekod Sumbangan Bulan September 2019

殷国源老先生往生节约RM3,000;Goh Lee Yin RM2,400;陈玉薇RM2,000,Perak Contractors Association RM2,000;Ng Yoon Wah RM1,000;Dato Koh Be Yang RM800;迴向曾门黄美英老太夫人RM600;Re2 International Corp. Sdn. Bhd. RM550;迴向十方法界众生RM510;Cheng Boon Poh RM500, Woo Sui Woh RM500, Kedai Emas Huah Shing S/B. RM500, 汪岐财RM500,陈青粮合家RM500,马来西亚基督教卫理公会近打教区RM500,怡保净宗学会助唸团RM500;Mok So Ha RM470;(曾锐杰/曾紫莹/曾紫静/李金莲/曾繁林/赵家恩/赵家宜)RM450;Goh Lee Pheng RM400;柯贵添RM300,汪旌和RM300,谢月妹女士RM300,林永和合家RM300,黄连冰夫妇RM300,孔祥驹先生RM300,刘志豪RM300,Lee Seow Leng RM300;方志强合家RM200,刘洁慧RM200,Indahpack (PK) S/B RM200, Gan Seok HwaRM200, Golden Gear Engineering Works RM200, Goh Kok Siang RM200;(Yim Zhuo Ling/Yim Zi Tao/Cheong Chuey Teng) RM150;梁月开RM100,陈宝琴RM100,(梁宝昌/曾惠诗合家)RM100,余俊安RM100,丘远辉合家RM100,一切众生RM100,宋金莲RM100,余荣志RM100,余俊顺RM100,已故吕炳初老先生RM100,彭瑞芬RM100,余俊耀RM100,曾卑头RM100,林士忠RM100,梁惠新RM100,俞智粮RM100,迴向郑玉珍RM100,黄国栋RM100,黄志泉RM100,陈玉波RM100,苏日勇夫妇合家RM100,陈有福合家RM100,陈有强合家RM100,Tan How Chik RM100, Goh Kah Pin RM100, Tan Hoong Sim RM100, Teh Tuam Guan RM100, (Choo Haur Jiun/Choo Haur Tsyuen) RM100, Koo Nam San RM100, Lim Sook Foon RM100, Mary Wong RM100, Khoo Sin Yuen RM100, Teoh Yee Thuan RM100, Teoh Kai Xiang RM100, Goh Lee Lin RM100;Teh Pei Kwan RM60, Teh Boon Soon RM60;甘华豪合家RM50,郭金丰RM50,方世龙RM50,福名氏RM50,黄师勤RM50,伍鸿凯功德迴向给冤亲债主RM50,关雅娣RM50,覃钰晶女士RM50,(郑云龙/陈碧婷)RM50,Ngan Siew Keam RM50, Ngan Siew Hoong RM50,  Foong Lai Chang RM50, Kam Yuk Lam RM50, Lim Geok Toh RM50, Tham Hui Shin RM50, Yayasan Che Meng Khor Perak RM50;朱殷慜RM30,黄玉玲RM30,Foong Lai San RM30, Ooi Ka Tong RM30, Leong Siew Yin family RM30;梁汉林先生RM20,陈志雄RM20,锺淞淇RM20,徐小惠RM20,Ng Lai Yoke RM20;山羊乐捐RM10,已故骆凤RM10,已故夏明光RM10,夏云请RM10,已故锺婧顗RM10,已故卢来好RM10,锺志明RM10,锺政胤RM10,锺煜烽RM10,锺鑫塬RM10,丘佩玲RM10,杨景顺RM10,锺志洪RM10,刘秋娟RM10;

2019年8月份特别捐记录/Rekod Sumbangan Bulan Ogos 2019

已故李爱玉RM5,000;蔡秀娣RM4,000;Meadow Garden Sdn. Bhd. RM3,000,Tan Tiew Bock RM3,000;怡保文化休闲协会RM2,750;汪岐财先生RM1,000;Dato Koh Be Yang RM800;RE2 International Corp. S/B RM550;迴向十方法界众生RM520;(汤邦盛/温水娇)RM500,迴向许银英RM500,李汉杰合家RM500,怡保净宗学会助唸团RM500,(陆俞发/王绣媚/陆妍霓/已故Rocky)RM500;(曾锐杰、曾紫莹、曾紫静、李金莲、曾繁林、赵家恩、赵家宜)RM450;孔祥驹RM300,黄连冰夫妇RM300,叶门黄芬梅老夫人往生节约RM300,林永和合家RM300,WONG WEI HENG RM300, LEE SEOW LENG RM300;LEONG KAR MENG RM201;李美玲RM200,严焯琳RM200,TEOH YEE THUAN RM200, GOLDEN GEAR ENGINEERING WORKS RM200, INDAHPACK (PK) S/B RM200;(陈健铭合家迴向陈凤凌)RM100,(伍鸿凯坚/伍鸿凯)RM100,李英杰RM100,(RACHEL CHANG 迴向已故李美屏女士)RM100,曹善忠RM100,和丰陆润志先生RM100,(谭玉琼迴向已故李美屏女士)RM100,杜士忠RM100,已故吴玉英RM100,彭瑞芬RM100,(谭玉清迴向已故李美屏女士)RM100,MARY WONG RM100, KHOO SIN YUEN RM100, TAN SAW KIN RM100, KOO NAM SAN RM100, BOWEI GROUP RM100, CHOO YIN CHIANG RM100, (CHOO HAUR JIUN/CHOO HAUR TSYUEN) RM100;方世龙RM70,陈道融RM70;曾卑头先生RM60,TEH PEI KWAN RM60, TEH BOON SOON RM60,杜淑玲RM60;福名氏RM50,陈仕凯RM50,饶淑英RM50,胡顺容RM50,李雁怡RM50,冯宝娟RM50,许雅满合家RM50,温国秋RM50,陈秀芬RM50,陈桦毅RM50,陈善吉RM50,NG HONG KWAI RM50, CHOW YUN HAI RM50, YAYASAN CHE MENG KHOR PERAK RM50, LIM GEOK TOH RM50, LOIE KWAN CHOO RM50, LIM CHEE CHUNG RM50;卢锡皆RM30,揭伟康RM30,揭伟贤RM30,李美清RM30,方文菲RM30,OOI KA TONG RM30;陈志雄RM20,刘玉珍RM20,温锦富RM20,吴妹RM20,陈嘉欣RM20,温玉凤RM20,有口福餐馆RM20,罗玉合家RM20,洪炜炽RM20,罗月娥RM20,锺淞淇RM20,陈润安RM20,陆桂莲合家RM20,森儿RM20,翁绍力RM20,CHU KWONG WAH RM20;冯玉卿RM10,丘佩玲RM10,杨景顺RM10,锺鑫塬RM10,锺煜烽RM10,锺政胤RM10,夏云清RM10,锺志明RM10,已故锺婧顗RM10,已故卢来好RM10,已故骆凤RM10,已故夏明光RM10,何雪芬RM10;

2019年7月份特别捐记录/Rekod Sumbangan Bulan Julai 2019

福名氏RM10,000;Meadow Garden Sdn. Bhd. RM3,000,连美芳及眾信眾施药RM3,000;迴向已故王素瑜居士往生西方净土RM1,000,黄建明先生RM1,000,汪岐财先生RM1,000,JJ & ALICE DANCEWORLD RM1,000;Dato Koh Be Yang RM800;Cheong Sok Lean RM617;RE2 International Corp. S/B RM550;迴向十方法界众生RM530;Leong Kar Meng RM501;(温月娥医师义卖50片幸镜清医师自创养生功法光碟)RM500,汪丰铧RM500,高宾茶室RM500,李土尧老先生往生节约RM500,迴向已故赵佩怡RM500,李燊明先生RM500,怡保净宗学会助唸团RM500,Lui Sow Mooi RM500,(陆俞发/王绣媚/陆妍霓/已故Rocky)RM500;(曾锐杰、曾紫静、李金莲、曾繁林、赵家恩、赵家宜、曾紫)RM450;郑宇峻医师RM416;孔祥驹RM300,黄连冰夫妇RM300,林永和合家RM300,邓家豪合家RM300,孔延夫医师令尊孔国钧老先生往生节约RM300,SOLID FINE ENTERPRISE SDN.BHD. RM300, CHOONG CHIN MIAN RM300, LEE SEOW LENG RM300;江兆汉医师RM200,何信宏RM200,何佳恩RM200,ONG MEI YEE RM200, CHOY YUN HO RM200, GAN SEOK HWA RM200, INDAHPACK (PK) S/B RM200, CHIM YOKE PHENG RM200;福名氏RM100,陈玉冰RM100,方志强合家RM100,合兴仪器有限公司RM100,廖佩茵RM100,彭瑞芬RM100,福名氏RM100,梁兆仍合家RM100,郑淑琴医师RM100,潘碧花RM100,林玉新RM100,锺亚美RM100,FONG CHEUN YEE RM100, TAN HOW CHIK RM100, PERSATUAN YEW MIN PERAK RM100, ERIC LAI KHUAN XIANG RM100, GOLDEN GEAR ENGINEERING WORKS RM100, LIM GEOK TOH RM100, 冯锡林RM100,NG HONG KIN & NG HONG KWAI RM100, YAYASAN CHE MENG KHOR PERAK RM100;曾卑头先生RM60,TEH PEI KWAN RM60, TEH BOON SOON RM60;白德春合家RM50,方世龙RM50,方文菲RM50,江新赐夫人RM50,彭嘉仪RM50,刘慧贞RM50,(郑世民/郑薰昕)RM50,彭寿海RM50,林莲英RM50,彭子屏RM50,彭子绫RM50,梁佩莹RM50,甘华豪合家RM50,幸金发RM50,梁富兴合家RM50,关雅娣RM50,幸绍武RM50,福名氏RM50,伍鸿凯RM50,罗钧禾RM50,PHANG BAN FATT RM50, MS. KAM YUK LOM RM50;揭天保合家RM30,李健雄合家RM30,已故卢成开RM30,LEONG SIEW YIN & FAMILY RM30, OOI KA TONG RM30, PHANG MEI LAI RM30;廖莲好合家RM20,黄佩君RM20,陆桂莲合家RM20,蔡慧君RM20,梁汉林先生RM20,ANNIE WONG RM20;无名氏 RM13.30;丘佩玲RM10,夏秀合家RM10,揭伟康RM10,曾庆辉合家RM10,揭伟聪RM10;

2019年6月份特别捐记录/Rekod Sumbangan Bulan June 2019

Meadow Garden Sdn. Bhd. RM6,000;Sykt Asia Bateri (Ipoh) Sdn. Bhd. RM2,000;Goh Lee Yin RM1,900;张建生医师令堂彭玉兰老夫人往生节约RM1,000,(陆俞發/王绣娟/陆妍霓/已故Rocky)RM1,000,汪岐财RM1,000,黄枝成JP RM1,000,黄家姐弟合捐RM1,000,Yit Foong @ Yip Chai Foong RM1,000, Ho Weng Kong RM1,000, Asia Service Station Sdn. Bhd. RM1,000;Dato Koh Be Yang RM800;迴向十方法界RM620;RE2 International Corp Sdn.Bhd. RM550;美罗中华1965同学基金会RM500,怡保净宗学会助唸团RM500,Lim Sock Tee RM500, Kedai Emas Huah Shing Sdn.Bhd. RM500;(曾锐杰/曾紫莹/曾紫静/李金莲/曾繁林/赵家恩/赵家宜)RM450;Goh Lee Pheng RM400;黄连冰夫妇RM300,孔祥驹RM300,谢月妹RM300,林永和合家RM300,Lee Seow Leng RM300, Hoo Poon Cheong RM300, Wong Chee Seng RM300, Teoh Wai Ling RM300, Leong Ching Yoke RM300;Leong Chee Kong RM250;何万仁RM200,已故黎广熊先生RM200,周舒甯RM200,潘先生RM200,锺秀珍RM200,李德耀RM200,林雅花RM200,Gan Seok Hwa RM200, Goh Kok Siang RM200, Cheng Kah Sin RM200, Cheah Yat Sang RM200, Tan Saw Kin RM200, Cheng Kah Yi RM200, Indahpack (PK) Sdn. Bhd. RM200, Yeow Foo Hoong RM200, Khoo Sim Yuen RM200, Mary Wong RM200, Koo Nam Sam RM200;Lim Geok Toh RM150;许益裕RM100,陈宝琴RM100,一切众生RM100,蒙引棣RM100,彭瑞芬RM100,吴子强RM100,朱秀英RM100,已故叶美琳RM100,Teoh Yee Thuan RM100, Tan How Chik RM100, Fong Cheun Yan RM100, Kam Mun Yee RM100, Cheah Chuen Woh RM100, Lim Sook Foon RM100, Choo Yin Chiang RM100, Goh Lee Lin RM100;曾卑头先生RM60,Teh Pei Kwan RM60, Teh Boon Soon RM60;胡顺容RM50,幸润明RM50,李丽君RM50,福名氏RM50,林德成先生RM50,刘焕莲女士RM50,伍丽燕女士RM50,梁汉林先生RM50,Kam Ng Hoong RM50, Chow Yun Hai RM50, Tham Yoke Ying RM50, Yeoh Zie Ling RM50, Hoo Foong Chee RM50, Madam Ooi Moi Chian RM50, Mr. Tan Khoon Teck RM50, Lye Sau Ming RM50, Lau kam Leng RM50, Choo Haur Tsyuen RM50, Teoh Yee Thuan RM50, Choo Haur Jiun RM50, Tan Mei Khuan RM50, Leong Siew Yin & Family RM50;朱钦豪RM30,朱锦苍RM30, Ooi Ka Tong RM30;蔡慧君RM20,陆桂莲合家RM20,Yim Mee Aun RM20;Yim Zhou Ling RM10, 刘秋娟RM10,锺志洪RM10,陈凤玲RM10;

2019年5月份特别捐记录/Rekod Sumbangan Bulan Mei 2019

余俊顺先生 RM2,000;何信良先生RM1,340;霹雳佛教联谊会RM1,000,余荣志RM1,000,陈有强RM1,000,锺松耀昆仲令堂陈娇香老夫人往生节约RM1,000,Perak Plumber Association RM1,000, Woo Sui Woh RM1,000 ;Dato Koh Be Yang RM800;Foong Chin Vee RM700;(洪秀雯/莫惠兰)RM600;RE2 International Corp. Sdn. Bhd. RM550;十方法界一切众生RM510;黄俊伟RM500,怡保净宗学会助唸团RM500,吴宝钟医师令德配林宝心老师仙逝节约RM500,ANEKO UKAR KONSULTANT RM500;Chang Siew Zhi RM350, Yeong Keng Soon RM350;冯彦祯RM300,林永和合家RM300,黄连冰夫妇RM300,孔祥驹RM300,霹雳畜牧业公会RM300,(曾锐杰/曾紫莹/曾紫静/李金莲/曾繁林/赵家恩/赵家宜)RM300,Lee Seow Leng RM300, Chong Voon On RM300, Yeen Siew Wai RM300, Persatuan Tabib & Peniaga Ubat Asli Johor Selatan RM300, Solid Fine Enterprise Sdn. Bhd. RM300;Wong Yung Fuei RM250, Tan Chin Keong RM250;霹雳州李氏宗祠RM200, 王思晴RM200,方志强合家RM200,Indahpack (PK) Sdn. Bhd. RM200,Ms. Wong Li Yin RM200, Ng Yun Qi RM200;白德春合家RM150;彭瑞芬RM100,霹雳中华罗汉团RM100,潘碧花RM100,洪楚恒合家RM100,霹雳江夏堂黄氏宗祠RM100,姚梅英RM100,一切众生RM100,WONG KAI SEE RM100,霹雳咖啡茶商公会RM100,无名氏RM100,(杨金泉/冯玉卿)RM100,霹雳琼海会馆RM100,Khoo Sin Yuen RM100, Koo Nam San RM100, Mary Wong RM100, Tan How Chik RM100, Cindy Lai Ying Yie RM100;Mr. Tang Weng Seng RM89;(丁洁美/刘淑薇/刘淑莹)RM60,Teh Pei Kwan RM60, Teh Boon Soon RM60;辜绣珍RM50,锺梅玲RM50,温敬娇RM50,杨日文RM50,福名氏RM50,已故邓锦华RM50,(阮炳森/陈彩卿/阮秀贞)RM50,Wong Jin Huey RM50, Chor Shann Choong RM50, Choong Chun Wei RM50, Ms. Kam Yuk Lam RM50, 张津荣合家RM50,Chong Kim Hing RM50, Chen Chee Chan RM50, (罗梓豪/罗紫恩)RM50,Yayasan Che Meng Khor Perak RM50;黄美榕RM40,郑美玉RM40;杨紫玲RM30,饶德运RM30,Leong Siew Yin & Family RM30, Ooi Ka Tong RM30;丘佩玲RM25,杨景顺RM25;洪炜炽RM20,梁汉林先生RM20,福名氏RM20,和谐一家RM20,杨欣洁RM20,Annie Wong RM20;

2019年4月份特别捐记录/Rekod Sumbangan Bulan April 2019

Yayasan Teratai RM5,000, Kwan Hin Seng Leapro RM5,000;Meadow Garden Sdn. Bhd. RM3,000;Ho Kher Min RM2,000, YB Dr. Ko Chung Sen RM2,000,同仁堂制药厂有限公司RM2,000,余俊耀RM2,000;霹雳州崇善会RM1,500;(蔡承霖/蔡欣芳)RM1,000,汪岐财RM1,000,陈南新RM1,000,Dr. Kok Yuan Shing RM1,000, Ng Wai Leong RM1,000, Mikro MSC Berhad. RM1,000;Dato Koh Be Yang RM800;RE2 International Corp. Sdn. Bhd. RM550;迴向十方法界RM520;功德迴向已故叶英居士RM505,功德迴向已故陆全忠RM505;已故叶英居士RM500,迴向已故陆全忠先生RM500,蔡斯龙RM500,陈晶君RM500,怡保净宗学会助唸团RM500,迴向陈家俊先生RM500,黄家林RM500,温月娥医师RM500,The Late Egon Hentschel RM500, Mary Ong RM500, Yayasan Kebajikan Agama Buddha Malaysia RM500, Tan Bak Choo RM500, Choo Bee Hardwares Sdn. Bhd. RM500;(卢佑昌医师/梁美琼夫妇)RM339;(曾锐杰/曾紫莹/曾紫静/李金莲/曾繁林/赵家恩/赵家宜)RM300,霹雳华人五金公会RM300,霹雳福州十邑会馆RM300,霹雳嘉应会馆RM300,霹雳海南会馆RM300,斗母宫RM300,戴诗闻RM300,李志兴RM300,丘才基先生RM300,陈旺先生RM300,黄连冰先生RM300,林爱定RM300, Mr. Ng Yok Kooi JSM.AMP.PPT. RM300, Lee Seow Leng RM300, Poon Sau Yoong Choong Wah RM300;陈风珍RM250,Choo Haur Jiun RM250;杨俊祥先生RM200,黄嘉伟RM200,霹雳赤溪会馆RM200,陈风心RM200,Lim Sook Foon RM200, Ms. Gan Seok Hwa RM200, 迴向梁毅辉RM200,Indahpack (PK) Sdn. Bhd. RM200, Yee Lee Edible Oil Sdn. Bhd. RM200;释普祥RM150,Teoh Yee Thuan RM150, Lim Geok Toh RM150;林楚添先生RM100,一切众生RM100,张建荣RM100,怡保互助社文化体育会RM100,黄妙娴RM100,张木兰RM100,张然夫妇RM100,马耀民先生RM100,霹雳车商公会RM100,黎福强RM100,霹雳兴安会馆RM100,罗彩琼RM100,郑添元RM100,霹雳琼侨善后社RM100,何亚鸿RM100,郑秀美RM100,近打菜业公会RM100,毅辉RM100,刘秀英RM100,杨茹思RM100,彭瑞芬RM100,已故吴育明医师RM100,苏康维医师RM100,Khoo Sin Yuen RM100, Koo Nam San RM100, Tan How Chik RM100, Mary Wong RM100, Chin Hui Wei RM100, Chow Hung Kee Sdn. Bhd. RM100, 马六甲中药公会RM100;郑淑琴医师RM60,曾卑头先生RM60,Teh Pei Kwan RM60, Teh Boon Soon RM60;Teh Shu Tien RM50, Teh Huey Wen RM50, Teh Yunn Wen RM50, Yayasan Che Meng Khor Perak RM50, Tang Sook Wen RM50, Chan Toong Wai RM50, Choo Haur Tsyuen RM50, Mr. Chow Yun Hai RM50, Teh Shu Yann RM50, 李素贞RM50,刘玉花RM50,叶秋兰RM50,锺妮芝RM50,已故叶美琳RM50,已故张福泉RM50,饶淑英RM50,刘秀妹RM50,胡顺容RM50,刘杰文RM50,陈秀芬RM50,李伟强RM50,罗淑慧RM50,温国秋RM50,廖美风RM50,丁钰铃RM50,福名氏RM50,刘焕莲RM50,余贤林RM50,何奥沁RM50,福名氏RM50,林德成RM50,伍丽燕合家RM50;Ooi Ka Tong RM30, (锺梓亮/锺东发/程慧仪)RM30;张秀英RM20,张健丽RM20,李风娣RM20,何妮沁RM20,何贵荣RM20,陈嘉欣RM20,温锦富RM20,吴妹RM20,张桂芳合家RM20,陈志雄RM20,刘玉珍RM20,刘明月RM20,陈家胜RM20,张家顺合家RM20,陈财木RM20,洪炜炽先生RM20,温玉风RM20;李靖瑜RM10,李伯康RM10,陈秋韵RM10,李文翔RM10,李文淏RM10,李靖瑶RM10,李靖琼RM10;

2019年3月份特别捐记录/Rekod Sumbangan Bulan Mac 2019

吴荣贵主任医师迴向父亲吴文白母亲李彩RM20,000;Sew Cheong Corp.Sdn.Bhd.RM5,000, YB Dr. Lee Boon Chye RM5,000,黄佑钿先生RM5,000;陈奕伶RM4,000;Meadow Garden Sdn.Bhd.RM3,000;Goh Lee Yin RM2,400;余婉君RM2,000,陈建铭先生RM2,000;怡保观音堂众弟子RM1,600;Mdm. Tan Saw Kin RM1,000, Mr. Ng Yoon Wah RM1,000, Sera Timber Sdn.Bhd. RM1,000,黄连冰先生RM1,000,刘笑金RM1,000,谢奇医师RM1,000,汪岐财先生RM1,000,胡国麟RM1,000,魏桂林先生RM1,000,张建生医师令尊张景顺老先生往生节约RM1,000;Dato Koh Be Yang RM800,(罗宽平先生/杨细妹合捐)RM800;已故刘汝棉先生RM650;孔祥驹RM600;RE2 International Corp. Sdn. Bhd. RM550;迴向十方法界众生RM510;梁嘉明先生RM501;丘發佛合家RM500,黄家林RM500,刘玉祥/宗汉父子筋骨伤科医务所RM500,汪丰铧RM500,陈昽山夫妇(艺新印务局)RM500,李汉杰合家RM500,福名氏RM500,怡保净宗学会助唸团RM500,(陆俞发/王秀媚/陆妍霓/已故Rocky)RM500,何丽珍RM500,Mr.Foo Wan Thot RM500;江新赐夫人义卖纸巾RM460;Goh Lee Pheng RM400;(曾锐杰/曾紫莹/曾紫静/李金莲/曾繁林/赵家思/赵家宜)RM300,吴宝钟医师RM300,余智粮RM300,黄连冰夫妇RM300,林永和合家RM300,刁吉亭博士RM300,Lee Seow Leng RM300, Woo Syee Mun RM300,Solid Fine Enterprise Sdn.Bhd. RM300;无名氏RM201;方志强合家RM200,刘洁丽RM200,汪旌和RM200,霹雳大埔同乡会RM200,刘静兰医师RM200,霹雳客家公会RM200,已故丘梅华先生RM200,陈毓梅RM200,霹雳木商公会RM200,Goh Kok Siang RM200, Francis Lee & Co. RM200,Indahpack (PK) Sdn. Bhd. RM200, Soon Fatt Trading Agency RM200, Mdm. Elaine Tan RM200, Woo Syee Wei RM200, Lai Kam Peng RM200, 怡保华强园香功班RM200,谢月妹RM200;一切众生RM150,迴向已故王淑琴RM150;杜少玮RM100,福名氏RM100,亚珍RM100,刘诗仪RM100,杨丽燕RM100,彭瑞芬RM100,陈延翎小姐RM100,陈兴邦先生RM100,张志健合家RM100,迴向已故李美屏女士RM100,陈有明老太夫人往生节约RM100,(陈慧思/张群佩/张洁晶)RM100, 陈玉萍老师RM100,莫顺生先生RM100,Lim Mei Ling RM100, Khoo Sin Yuen RM100, Koo Nam San RM100, Mary Wong RM100, Choo Haur Jiun RM100, Goh Lee Lin RM100, Choo Haur Tsyuen RM100, Katherine Lee RM100, Siew Kok Hooi RM100, Tan Hoong Sim RM100, Lee Ee Lim RM100, Tan How Chik RM100,Rachel Chong RM100, Lee Pei Lim RM100;(黄霆锋/罗鋆芬/黄碧敏)RM72;揭伟聪RM60;福名氏RM50,江寿石RM50,福名氏RM50,曾卑头先生RM50,洪凤兰RM50,陈兴国先生RM50,邱银锳女士RM50,(王宗旻/王健维)RM50,福名氏RM50,(李炜玲/王宗彦)RM50,王秀金RM50,杨爱华RM50,陈云仙女士RM50,刘焕莲女士RM50,张桂兴先生RM50,伍丽燕合家RM50,张桂妹RM50,龙彩凤合家RM50,蔡春香RM50,(戴秀梅迴向戴志坚)RM50,林春琼RM50,袁为良为成贤昆仲令堂袁门陈有明老夫人往生节约RM50,Teh Boon Soon RM50, Lim Geok Toh RM50,Teoh Yee Thuan RM50, Liew Guan Sing RM50, Ms.Kam Yuk Lam RM50, Teh Pei Kuan RM50, Yayasan Che Meng Khor Perak RM50;拿督冯兆辉先生RM40,(王荣民/林鸣明)RM40;(锺华/梁美卿)RM30,杨小萍RM30,黄丽燕RM30,郑风娣RM30,揭天保合家RM30,李健雄合家RM30,已故卢成开RM30,廖莲好合家RM30,Yew Siew Fun RM30, Ooi Ka Tong RM30, Leong Siew Yin & family RM30;吕瑞英RM24;(锺子辉/郑育桩)RM20,陆永炎RM20,(杨景顺/丘佩玲)RM20,洪炜炽RM20,戴国安RM20,张杰恩RM20,林翠薇RM20,张杰颖RM20,张丽婷RM20,林海锡合家RM20,陈嘉欣RM20,温锦富RM20,吴妹RM20,刘玉珍RM20,林日舜RM20,陈志雄RM20,陆桂莲合家RM20,梁汉林先生RM20,Teh Shu Yann RM20, 陈玉香RM20,陈香妹RM20,林翠仪RM20;锺志洪RM10,锺婉君RM10,锺子杰RM10,(郑子峰/郑子昀)RM10,刘秋娟RM10;


Back to Top/回到顶部